Solicitude de Títulos

Pasos a seguir para a obtención do título de Monitor/a ou Director/a de actividades de tempo libre e Director/a de campos de traballo:

Unha vez superadas a fase teórica e práctica dun curso oficial de tempo libre, pódese solicitar o título correspondente expedido pola Xunta de Galicia. Para iso hai que cubrir os datos do formulario on-line dispoñible na nosa páxina web e adxuntar o resgardo (necesariamente os MODELOS 730 ou 731) de ter pagada a taxa que esixe a Xunta pola súa expedición. 

Para pagala online ou para obter o impreso oficial que che permite liquidala nunha oficina bancaria pode acceder á seguinte páxina web: OV Tributaria

Se precisa axuda coa páxina das taxas acceda á Guía de axuda pago de taxas

A escola procederá á tramitación do título, unha vez se reciba a petición de expedición  exclusivamente a través do formulario web con toda a documentación precisa adxunta:

  1. Memoria das prácticas (Guía)
  2. Certificado de fin de prácticas firmado polo titor/a das mesmas e co selo da entidade onde se realizaron. Tamén pode estar validado coa firma dixital. (Modelo)
  3. Modelo 730 ou 731 de pago da taxa correspondente.

.

A Xunta de Galicia é a responsable da emisión do título. Mentres dura este trámite, a Escola de Tempo Libre poderá expedir, a petición do/a interesado/a, un certificado de ter superado o curso. O certificado se enviará en pdf por correo electrónico. O alumno/a poderá pasar a recoller o orixinal nas instalación da escola ou poderá solicitar que se lle remita asumindo os gastos de envío.

Cando a Escola reciba o título emitido pola Xunta, enviará un correo electrónico para avisar. O/A alumno/a poderá pasar a recoller o orixinal nas instalación da escola ou poderá solicitar que se lle envíe asumindo os gastos de envío.
Este mesmo procedemento vale para solicitar o duplicado dun título xa expedido.

 

Máis Que Apoio Escolar
Grupo Scout Khanhiwara
CD Bosco
CD Belvís
Espazo Lúdico Papaventos
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow