Inscríbete nas nosas actividades!!  

   

Reconoce  

 

   

Guía de axuda pago de taxas

Detalles

A continuación indicamos  o procedemento para pagala on-line ou para obter o impreso oficlal que che permite liquidala nunha oficina bancaria:

 Acceda á seguinte páxina web: OV Tributaria

 • Na parte inferior esquerda seleccione "Localizador de trámites e servicios"
 • Prema o botón "Buscar" e seleccione "Pago de taxas e prezos" co tema “taxas e prezos públicos”
 • Prema o botón “Iniciar taxa” e seleccione se quere acceso libre(icono de candado aberto) ou con certificado(icono candado pechado) 
 • Complete os campos seguindo a información da seguinte táboa:

Campo

Datos

Consellería

14-Política Social

Delegación

10-A Coruña

Servizo

003-Xuventude

Taxa

305204-Expedición títulos acreditativos da formación de monitor e director de tempo libre e campos de traballo

Obxecto

Seleccionar a que corresponde

Titulo de Monitor de tempo libre

Titulo de Director de tempo libre

Título de Director de campos de traballo

 • Pulse o botón “Continuar”
 • Pulse o botón “Continuar”
 • Complete a sección “Suxeito pasivo” cos seus datos persoais
 • Introduzca o seu email na sección “para retomar unha operación interrumpida”
 • Pulse o botón “Continuar”
 • Complete os datos da sección “Tipo de ingreso”
 • Na sección modo de pago pode seleccionar entre "pago telemático" para pagos con tarxeta ou "descargar modelo presencial" para efectura o pago nunha entidade bancaria.
 • Siga os pasos según a opción de pagamento escollida
 • Obterá un documento en pdf do modelo 730 (a páxina de pago permite descargar outro xustificante de pagamento diferente ao modelo 730, non sendo este válido para a solicitude do título). Con este documento de ingreso, no caso de pagamentos de forma presencial, deberá realizar o pago da cantidade indicada en calquera oficina da entidade colaboradora, a cal lle devolverá un número NRC identificativo do ingreso realizado.

Despois, deberá de retomar a operación usando a opción de "Operacións Realizadas" que atopará no menú principal e o NRC seralle requirido polo sistema para completar o proceso.

IMPORTANTE: No caso das autoliquidacións de impostos non se da por realizada a presentación soamente co ingreso, tamén ten que presentar a autoliquidación para que esta quede rematada.

Esta ligazón pode sufrir modificacións por parte da Xunta de Galicia.